Kimono Bags

Kimono tote bag - Obi stripe
Kimono tote bag - Obi stripe
New

Kimono tote bag - Obi stripe

$58.00

Kimono Obi tote bag - Silver pattern sheer with green handle
Kimono Obi tote bag - Silver pattern sheer with green handle
New

Kimono Obi tote bag - Silver pattern sheer with green handle

$125.00

Kimono Obi tote bag - Gold pattern and orange handle
Kimono Obi tote bag - Gold pattern and orange handle
New

Kimono Obi tote bag - Gold pattern and orange handle

$135.00

Kimono Obi bag - Gold pattern and black handle
Kimono Obi bag - Gold pattern and black handle
New

Kimono Obi bag - Gold pattern and black handle

$155.00